Εγγραφή χρήστη

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

  • Πιστοποίηση TaxisNet
  • Επιλογή κατηγορίας χρήστη
  • Συμπλήρωση φόρμας εγγραφής
Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά από την πιστοποίησή σας μέσω του συστήματος TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εισαγωγή των κωδικών TaxisNet χρειάζεται μόνο κατά την εγγραφή σας. Για κάθε επόμενη είσοδο σας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που θα δηλώσετε στην φόρμα εγγραφής της πλατφόρμας.

Πιστοποίηση μέσω TaxisNet